Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Lekarz specjalista w diagnostyce patologii ciąży, perinatologii, diagnostyce i terapii płodu. Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii oraz uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie konfliktu serologicznego – aktualnie prowadzi Stołeczny Ośrodek Konfliktu Serologicznego, świadczący usługi dla pacjentek z całego kraju. Posiada specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem otrzymał w 1997 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2004 roku, natomiast stopień naukowy profesora nauk medycznych w 2009 roku. Jego główne zainteresowania medyczne skupiają się wokół zagadnień związanych z patologią ciąży, perinatologią, diagnostyką, terapią płodu oraz ultrasonografią. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, opublikowanych w renomowanej światowej literaturze (Neuroendocrinology Letters, Transplantation Proceedings, European Journal of Obstetrics and Gynecology, Transplantology, Ginekologia Polska), a także laureatem licznych nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W latach 2016 – 2020 prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś będzie pełnił funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.