Dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Sprawuje opiekę nad pacjentkami w Oddziale Położniczym i Patologii Ciąży. Współpracuje w zespole perinatologicznym Poradni Ciąż Mnogich, zapewnia kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego, diagnostyki ultrasonograficznej jak i postępowania terapeutycznego (w tym zabiegowego) i ukończenia ciąży mnogiej. Prowadzi zajęcia z ginekologii i położnictwa dla studentów I Wydziału Lekarskiego, opiekuje się również Studenckim Kołem Naukowym. Jest współautorem ponad 30 publikacji, rozdziałów w podręcznikach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz doniesień zjazdowych.