Dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1989 – 1995). Wykładowca w cyklicznych konferencjach i warsztatach naukowych, dotyczących problematyki medycyny matczyno-płodowej oraz na kursach podyplomowych CMKP dla ginekologów i anestezjologów. Autor 50 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz 12 rozdziałów w podręcznikach. Przebyty staż w Harris Birthright Research Centre For Fetal Medicine w King’s College Hospital w Londynie, pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa – poświęcony diagnostyce ultrasonograficznej w ciąży i leczeniu wewnątrzmacicznemu płodu (2006). Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, Sekretarz Zarządu Sekcji Perinatologii PTG od 2006, Członek Zarządu Sekcji „Cukrzycy, otyłości i innych zaburzeń metabolicznych w ciąży” PTG od 2010, Redakcja “Ginekologii Polskiej” Członek i sekretarz Redakcji (1997 – 2003), Towarzystwo Biologii Rozrodu 2000-2003, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (2006, 2011), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Perinatologii – Sekretarz Zarządu od 2007.